Daily Archives: January 8, 2013

LUẬT CÔNG NGHỆ CAO

LUẬT CÔNG NGHỆ CAO   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật công … Continue reading

Posted in Tiêu chuẩn Bộ