PACS – Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh

PACS là từ viết tắt của Picture Archiving and Communication System – hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh. PACS – như tên gọi, được sử dụng để truyền tải và lưu trữ dữ liệu hình ảnh y tế, chủ yếu là hình ảnh và các dữ liệu liên quan được tạo ra trong khoa chẩn đoán hình ảnh, sau đó được truyền tải ra khắp bệnh viện. Các thành phần chính của PACS gồm:

1. Thiết bị thu nhận hình ảnh (chụp ảnh), là nơi ảnh được tạo ra

2. Các bộ phận lưu trữ tạm thời và lâu dài để lưu các dữ liệu số

3. Trạm làm việc để xem lại hình ảnh và chẩn đoán

4. Một mạng để kết nối các thành phần của hệ thống

5. Phần mềm để chạy hệ thống

6. Một cơ sở dữ liệu và hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu

7. Giao diện với các mạng khác (như HIS hay RIS)

Thiết bị chụp ảnh:

Các thiết bị chụp ảnh có khả năng chuyển dữ liệu thành dạng số là các thiết bị dễ tích hợp vào PACS nhất như thiết bị X-quang kỹ thuật số, chụp mạch, CT, cộng hưởng từ,…. Ngày nay, thiết bị đọc X-quang kỹ thuật số CR, sử dụng tấm photo-stimulable phosphor (phát quang do kích thích) là thiết bị được sử dụng phổ biến nhất. Các thiết bị analog cũng có thể được tích hợp vào PACS qua các thiết bị số hóa dữ liệu.

Thiết bị lưu trữ:

Một PACS cần ít nhất 2 lớp thiết bị lưu trữ: ngắn hạn và dài hạn. Thiết bị được chọn phải đáp ứng được tốc độ truy cập dữ liệu ảnh, ví dụ, bộ nhớ ngắn hạn cần có tốc độ truy cập cao, như bộ nhớ RAID (redundant array of inexpensive disks). Trong khi đó, thiết bị lưu dài hạn cần tốc độ truy cập tương đối cao, dó đó có thể sử dụng đĩa quang hay băng từ. Kiến trúc của các PACS khác nhau sẽ có cách tổ chức bộ nhớ khác nhau. Các bộ nhớ này có thể là các máy chủ trung tâm hoặc địa phương hoặc kết hợp cả hai.

Trạm làm việc:

Chất lượng và độ phân giải của trạm làm việc tùy theo chức năng của chúng, cho chẩn đoán hay xem lại. Các trạm làm việc cho công việc chẩn đoán cần có độ phân giải cao, các máy tính được thiết kế đặc biệt. Trong khi đó, các trạm làm việc cho mục đích xem lại có thể chỉ cần các PC thông thường.

Mạng:

Kiểu mạng được sử dụng phải đáp ứng được tốc độ truyền tải dữ liệu, ví dụ các mạng tốc độ cao cần thiết để truyền tải dữ liệu ảnh từ các bộ nhớ ngắn hạn đến các trạm làm việc cho chẩn đoán. Sợi quang, ATM (một chế độ truyền tải đồng bộ), mạng ethernet fast hoặc switched là một số ví dụ về mạng truyền tải tốc độ cao, trong khi đó các dữ liệu demographic textural data có thể được truyền tải qua mạng ethernet thông thường. Một ví dụ về kiến trúc PACS được minh họa trong hình sau.

 

Mô hình PACS trong một bệnh viện lớn (Nguồn: Medcyclopaedia)

Phần mềm:

 Phần mềm chuyên dụng là một thành phần rất quan trọng của PACS trong các bệnh viện. Các khái niệm chính về phần mềm của PACS gồm: tải các hình ảnh đã chụp trong quá khứ ứng với bệnh nhân đang kiểm tra; tổ chức các danh sách làm việc và thư mục để chia dữ liệu thu thập được trong một PACS thành các dạng dễ dàng truy cập và sử dụng, giao thức hiển thị mặc định, trong đó các hình ảnh tự động hiển thị trên màn hình của trạm làm việc theo trật tự có tính logic, phù hợp trong môi trường y khoa cũng như các mẫu báo cáo hỗ trợ cho bác sĩ.

 
                                                 BMEVN (Theo Medcyclopaedia)
Advertisements
This entry was posted in Siêu âm. Bookmark the permalink.