Category Archives: Siêu âm

khi nào cần siêu âm Doppler

Siêu âm Doppler có nhiều tên, trên thực tế thường được gọi là siêu âm màu, giá trị chẩn đoán rất cao. Hiện nay do xu hướng thương mại hóa, nó được chỉ định tràn lan đến nỗi nhiều khi … Continue reading

Posted in Siêu âm