Category Archives: Thiết bị điều trị

Hệ thống máy gia tốc xạ trị

Hệ thống máy gia tốc xạ trị Trước đây, việc xạ trị ung thư ở Việt Nam chỉ được thực hiện bằng máy xạ trị Cobalt, một loại máy xạ trị sử dụng đồng vị phóng xạ Cobalt-60 . Sử … Continue reading

Posted in Thiết bị điều trị